CATALUNYA. ¿»INDEPENDÈNCIA» O ALLIBERAMENT NACIONAL

Audio-article, llegint l´article que l´autor Félix Rodrigo ha preparat amb motiu de les eleccions catalanes del 25-N de 2012, i tota la campanya mediàtica-política sobre la suposada i desitjada «independència» de C atalunya.
Article publicat al blog Catalunya-Bol.
www.catalunya-bol.blogspot.com
Veus dissidents, crítiques, alternatives i creatives, des de Catalunya i oberts al món.