I Congreso Scabellum. Entrevista con Félix Rodrigo Mora