ESTRATEGIA BAT BEHAR DUGU

 
Pentsatu gabe egitea ez da eraldatzailea izaten. Edozein proiektu, konplexua bada are gehiago, bere benetazko baldintzei buruzko hausnarketa bat behar du ekintza plan bat eraikitzeko, gogoeta hau normalean zaila, tentsoa eta luzea izaten delarik. Estategen eta planifikatzaileen lana errealitatean existitzen dena aztertzea da, ekintza bide bat diseinatzeko.
 
Estrategiarik oinarrizkoena ere erabilgarria izan daiteke, nahikoa egiazkoa bada, hau da, benetazko baldintzekin bat egiten badu.
 
Boterearen instituzioetan estratega eta planifikatzaile ugari izaten dira, baina inguru  “erradikaletan” hausnarketarik gabeko jardute batekin (“con dar palos de ciego”) aski dela uste izaten da. Gogo-aldarte hau azaldu daiteke klaseetan zatitutako gizarte batean pentsatzeko eta erabakitzeko funtzioak gutxiengo batek beretzat gordetzen dituelako, herri klaseei ekite lanak ematen zaizkien bitartean, aginduen betetzearen bitartez. Horregatik ez daude ohituta modu estrategikoan pentsatzen, agintzen zaiena egitera mugatuz, soldatapeko lanetan nagusiak agintzen duena eta bizitzaren osotasunean Estatuak agintzen duena. Berea “ekintza” da…
 
Hori batzar praktika okerrengatik larriagotua izaten da (eta jokaera pertsonal gaitzezgarriengatik), eztabaida amaiezin batean, orokorrean kaotikoa eta antzua, bihurtzen dutelarik bertan hitzegiten den edozein gai. Honek eskatzen duena batzarrak eraberritzea eta pertsonak arduratsuak egitea da, ez estrategia bat formulatzeari uko egitea, dagokion ekintza plan edo proiektuan burutzen dena.
 
Esan da, estrategia dela “egite baten esatea”, ekintza plan bat formulatzea helburu duen gogoeta bat.
 
Pentsamendu estrategikoaren giltza ikuspegi orokor batera iristea da, espaziala eta denborazkoa. Lehenengoak egoera bere osotasunean hartzen du, bigarrenak bere mugimenduan, ez bakarrik orain dena zehaztuz, baizik eta bere bilakaera biderik probableena aurreikusiz.
 
Estrategia, ororen gainetik, multzoaren ikuspegia, multzoari buruzko hausnarketa eta multzoaren plangintza da.
 
Benetazko baldintzak objektibotasun hotzaz aztertzea ezinbestekoa da, jarrera baikorrak edo ezkorrak baztertuz, fantasiak edo beldurrak alde batera utziz. Honetarako beharrezkoa da informazioa biltzea, baina bakarrik zorrozki behar den gutxienekoa. Objektibotasunez ezagutzea da eraginkortasunez egitearen aurreko pausoa.
 
Pentsamendu estrategiko ona oinarrian dauden faktoreak ulertu behar ditu, xedatzen dutenek. Honetarako funtsezkoa dena eta funtsezkoa ez dena, bigarren mailakoa,  bereizi behar dira. Funtsezkoa dena da edozein errealitateren naturak ezartzen duena. Estrategia   funtsezko gaietan oinarritzen da hain zuzen ere, askotan agerikoak direnak eta bakarrik gizakiaren berezko buru itsumenak eta dogmatismoak hautematea eragozten dutelarik. Beraz, begiak eta burua oso irekita izatea da gakoa.
 
Analisi estrategikoak ez du baikortasuna eta “egiteko gogoak” piztea bilatzen. Bere helburua da benetazkoa dena aurkitzea eta ez desiratutakoa, dagoena eta ez amesten dena. Honek eskatzen du doitasunez egoeraren alde onak eta txarrak zehaztea eta, baita ere, gure alde positiboak eta negatiboak indar eraldatzaile moduan. Norberaren ikuspegi errealistarik gabe, norberaren gabezien onarpenik gabe, ez dago estrategia posiblerik.
 
Gauza, egoera, prozesu eta subjektu bakoitzaren alderdi positiboak eta negatiboak beren elkarrenganako harremanetan eta dependentzian aztertu behar dira, aurkakoen unitate bezala, hala nola, beren denborazkotasun eta aldakortasunean.
 
Guztia etengabeko mutazioan dagoenez edozein egoera ikusi behar da ez bakarrik orain den moduan baizik eta etorkizunean izango den moduan, bere automugimendu legeen arabera. Orokorrean, etorkizuna ez dago erabateko moduan zehaztuta, eta hainbat aukera izaten ditu. Analisiaren bitartez izateko probabilitate handiena duena, probabilitate txikiena duena eta tarteko bideak ezarri behar dira, ondoren jokabidea horietako bakoitzari atxikiz, finkatutako helburuekin bat eginez.
 
Estrategiak zedarritzen du zer den ziurra, zer egin daitekeena, zer posible dena eta zer ezinezkoa. Tarteko aukeren probabilitate maila finkatuz. Horretaz gain, komeni da, aukera bakoitzari erantzuteko ekintza bide zehatz bat finkatzea.
 
Guzti honek egiten du estrategiak aurreikuspena, aurrea hartzeko gaitasuna eta iniziatiba eragitea. Iniziatiba mantentzeak eskatzen du ikuspegi estrategikoa izatea, eguneroko arazoei erantzuna ematen joan ahal izateko norabidea galdu gabe. Gai zehatz bakoitzaren aurrean taktika bat sortu behar da, ikusmolde estrategikotik sortzen dena eta honen zerbitzuan jarduten duena.
 
Osotasunerako estrategia bat eta gai zehatz bakoitzerako taktika bat izatea da gure helburuetara helarazten lagunduko diguna. Estrategiak, gainera, bere aldi edo etapak ditu, taktika egoerara mugatuta dagoelarik.
 
Errealitatearen analisi prozesuaren ondoren egoera bat iristen ohi da non gaiak ez dira guztiz ulertuak izaten eta ondorioak ezin dira guztiz argiak izan. Behin ziurgabetasun erlatiboko egoera horretara iritsita ausartu eta hautaketa bat egin behar dugu, aukeratu beharra dago. Honek arrisku bat dakar, adorez eta ausardiaz onartu behar dena, giza gogamenaren izate amaidun eta mugatutik eratortzen den muga sahiestezin bezala hartuz. Ezagupen osoa eta perfektua izatea ezinezkoa da, beraz ezinezkoa da ere plangintza erabat egokia izatea.
 
Plan bat sortu eta ekintzara igaro aurretik guzti guztia ezagutu eta ulertu nahi dutenek, ziurtasun osoa izateko irrikaz, ez dute inoiz lortuko ezer egitea.
 
Estrategiaren aplikazio prozesuan beharrezkoa da, alde batetik, ezarritako plana jarraitzeari eustea, eta beste aldetik, aldaketei, ezusteko egoerei eta ezagupen berriei irekita egotea. Iraunkortasunaren eta malgutasunaren konbinazioa da egokiena.
 
Plan estrategikoa aldi, edo etapetan, zatitzea beharrezkoa izaten da. Hoietako bakoitzean lortu nahi diren helburuak zehaztu behar dira, guztiak bete ahal izateko. Aldi berean, estrategia batek, helburuak eta lortzeko bideak, jomugak eta aukerak batzen ditu.
 
Edozein estrategiaren barne dago beti inplikatzen diren pertsonen formakuntza, gaur egun  are garrantzitsuago delarik, ezerezaren gizakiaren garaian. Edozein estrategia subjektuaren formakuntzarako espazio bat izan behar du, azken finean pertsonen kalitatea delako axola duena.
 
Noizean behin proiektu estrategikoa berraztertua izan behar du, gertaeren martxaren zuzenketak egiteko, edo aplikazio prozesuan azalarazi diren akatsak egozteko. Hau egiteko aldez aurretik epeak finkatzea komeni da.
 
Proiektu kolektiboetarako estrategia bat finkatu behar bada, ez da garrantzia gutxiagokoa berdina banakoen aktibitate eta konpromezuarekin egitea. Guzti honen funtsa errealitatetik pentsatzeko ohitura sortzea da, apriorismoak, dogmatismoak eta emozionalismoak baztertuz. Dagoena modu burutsuan behatzeko eta aztertzeko bakoitzak sortutako ohituran oinarritzen da.
 
Modu estrategikoan pentsatzea, ekintzarako plan bat sortzea eta honetan jardutea ikasteko modua egitea da. Beraz, aurrera.
 
Estrategia kolektibo batekin eta, aldi berean, banako bakoitzaren estrategia batekin, behatu, aztertu eta gogoeta egiteko ohiturak barneratuta, agian beteko ditugu geure buruari proposatu dizkiogun helburu praktikoak. Guztia plan estrategikoaren objektibotasunaren, taktikoki lan egiteko gaitasunaren, dagoen energiaren eta jartzen den adorearen araberakoa da, eta batez ere, pertsonen kalitatearen araberakoa.
 
Félix Rodrigo Mora           esfyserv@gmail.com
 
Nota: Los comentarios podrán ser eliminados según nuestros criterios de moderación.

Esta entrada tiene 29 comentarios

 1. Anónimo

  No tiene sentido que escribas en una lengua que no saben hablar ni los propios vascos.

  Menos sentido tiene que escribas en una lengua que el gobierno autonómico vasco inventó y trató de imponer (aunque sin mucho éxito).

  En Euskadi se hablaban varias lenguas distintas aunque parecidas. Eran como dialectos. Hasta que un día llegó el gobierno vasco, las destruyó por decreto oficial todas, inventó de la nada una lengua que era una mezcla de todas las que había, y trató de imponerla (aunque sin mucho éxito).

 2. Dofusero

  Tiene tanto sentido como que tú lo critiques utilizando la lengua del imperio castellano.

 3. Anónimo

  Por favor estudia algo al nacionalismo vasco antes de hablar. Tus simplificaciones te dejan en ridícula evidencia

 4. Anónimo

  Soy bilingüe, hablo catalán y castellano com lenguas maternas; también inglés, alemán, italiano y francés, pero euskera no tiene muchos tradctores online buenos. Por lo menos, lo podías haber puesto en inglés; los traductores de euskera escasean mucho y son muy ineficaces.
  Espero que lo pongáis en otro idioma más asequible.
  Ekerrik asko

 5. Anónimo

  Zein ZENeko koartela lan egin zenuen?
  Ezagutzen ote duzu Galindo generala?

  Ikusi arte

 6. Anónimo

  Yo no entiendo ni papa. ¿se puede traducir en alguna página de traducción automática?

  Gracias

 7. Anónimo

  Es la versión en vasco del artículo "Necesitamos una estrategia" publicado el jueves, 9 de mayo de 2013.

  El gobierno vasco no puede "decretar oficialmente la destrucción de unos dialectos y la creación de una lengua". No es así como se instauró el Euskara Batúa como lengua unificada vasca. Desde los años sesenta se enseña una lengua más o menos artificial que quiere sustituir a los dialectos antiguos porque se consideró que eso era beneficioso para la supervivencia de la cultura vasca. Es verdad que es una lengua sin sabor, ni color, que no es ni fu ni fa, pero tampoco lo era el hebreo moderno hace un siglo y ahora es una lengua con muchísima vitalidad. Eso es lo que se espera que pase con el batúa con el tiempo.

  En cuanto al éxito de la euskaldunización es bastante obvio. La gente aprende euskera porque es beneficioso para encontrar trabajo y es una lengua cuyo conocimiento te discrimina favorablemente. En el curro a la hora de la verdad y cuando ya hay confianza, la gente se pasa en cuanto se conoce mejor al castellano, incluso entre abertzales. Es que simplemente uno se comunica con más naturalidad y más verdad en la lengua que ha mamado. Ligar, hacer chistes o insultar en vasco es como tomarse una sopa sin sal.

 8. Anónimo

  Juntar letras no es saber escribir, ni en euskera ni en castellano.

 9. Anónimo

  Eh? Ez horixe! Jakina ligatu daitekeela, txisteak kontatu edo norbait laidotu Euskaraz grazia haundiarekin! Hori diozu ez dakizulako ondo Euskaraz (nik ere ez oso ondo). Azpeitian nago lanean eta hortxe ikusten ditut 15 urteko nerabeak sudur puntan jartzen zaiena esaten espontaneitate eta naturaltasun osoz eta Euskara huts hutsean. Hori bai, Gipuzkeraz. Berdin esan leike Goizuetarengatik eta abar (irakurri Patziku Perurena, mesedez).

  Por supuesto que se puede ligar, hacer chistes o insultar en vasco, en Euskera Batúa fijo que queda artificial pero en castizo, en habla dialectal, NO. Lo que pasará es que tú no sabrás bien Euskera o no vivirás en un área que lo use como lengua única en todas las esferas de la vida (para empezar, porque no hablan Castellano con soltura), si no, ya verías, ya! Vete a Azpeitia y comarca o a Goizueta y espabila un poco. La siguiente vez, piensa un poco ántes de escribir.

 10. Anónimo

  Yo tampoco sé euskera pero supongo que este articulo es el mismo que está escrito en castellano en este mismo blog, publicado el mes pasado y titulado "Necesitamos Una Extrategia"

 11. rafacolegaguay

  Lo importante de las lenguas es comunicar. Si no estiendes euskera puedes buscar el texto en castellano como "Necesitamos una estrategia, en este mismo blog

 12. Anónimo

  Anónimo, chato, no quería herir tu sensibilidad. Es verdad lo que dices, pero estás también conmigo que el batúa es a los dialectos lo que una mujer transexual lo es a una mujer biológica: la segunda es fértil y es femenina per se, la primera es infértil y necesita de hormonas para ser femenina.

  Es preocupante que me digas que en Azpeitia y otras comarcas haya gente que "para empezar, porque no hablan Castellano con soltura". En la época de mi padre eso sólo pasaba con gente de nivel cultural ínfimo, ahora resulta que eso cada vez pasa más con chicos que se han educado sólo en las Ikastolas. Claro que hablan castellano, pero se les nota una falta de vocabulario y una falta de cultura hispánica sorprendente. En fin, allá ellos, sus padres pueden elegir. Lo peor de todo es que ese tipo de educación unilingúe en batúa es la que quieren IMPONERNOS en todo el oprimido país euskalhérriko.

 13. DC

  Comentad algo sobre el texto, malditos!
  Esto parece un blog de fulbol!

 14. Anónimo

  Creo que Félix "mea" muy alto para estos tiempos convulsos, para comprender su mensaje. ¿Qué es España, sino un proyecto secularizador? ¿Qué es Europa, sino un proyecto secularizador? ¿Qué es la globalización, sino un proyecto secularizador? ¿Qué es el Nuevo Orden Mundial, sino el FIN de la Historia? Todos los nacionalismos modernos claman un Estado, y aquí hay gato encerrado, pues sirven al Establishment. A mi me da igual el idioma en el que hable el semejante, el mío ya está destruído, porque lo PRIMORDIAL está muy lejos. Todos sirven a los mismos amos; todos quieren que su selección juegue el mundial de fútbol -patrocinado por BBVA, Coca-Cola,…- todos quieren celebrar el día de la Independencia; en fin, todos son LO MISMO. Gracias a esa industrialización y progreso, el proyecto Euskal Herria tubo éxito…¿os suena el Estado de Bienestar? Es casualidad que los grupos terroristas naciesen casi a la vez, como si fuesen diseñados en un laboratorio; es casualidad que tras la reunión de Kissinger con Carrero Blanco, éste volara por los aires debido a los explosivos ¡¡a 80m de la CIA!! Creo que el euskara será estéril, igual que ya lo es el castellano. El inglés será el global, ya lo es. Es triste que no sea la idiosincrasia de Euskal Herria, puesto que había muchos "euskaras", claro, el Estado necesita UNO: Una capital, una bandera, un Estado de Bienestar, Una policía, … Y multinacionales que fabriquen camisetas en India, como Kukuxumusu, no?? En fin, EL CAPITALISMO ES MALO SI PAGA MAL, PERO SI PAGA BIEN… Todo es LO MISMO: UNI-FORME.

 15. Anónimo

  Allá cada cada cual lo que hace con su tiempo, pero yo no recomendaría a nadie que pierda su tiempo leyendo este bodrio neo-maoísta cristiano, ni en euskera ni en castellano.

 16. Anónimo

  Excelente reflexión. Lo malísimo del mundo contemporáneo y en todas partes es la aborrecible y aplanadora uniformización. Europa es el sitio más aburrido del mundo; lo único que la salvaría sería su diversidad lingüística, pero ya todo el mundo más o menos escolarizado chapurrea pichinglis y se siente la mar de realizado. What a feeling!

  Ya sabemos que la Baader Meinhoff y las Brigadas Rojas fueron creados por OTAN. El IRA es sólo una forma moderna de la secular lucha irlandesa contra Inglaterra. El terrorismo vasco en su embrión fue autóctono, pero enseguida tuvo apoyo logístico y técnico de la CIA y fue protegido por Francia hasta hace bien poco. La chapucera guerra sucia de los GAL enmerdó tanto los servicios secretos del estado que desde entonces todo son componendas y negociaciones secretas para que los chicos de las bombas dejen de hacer sus monerías. Incluso el PP sigue la política cobarde y claudicante de Zapatero… Todo muy sospechoso. Sería interesante que Félix -que tiene buenos contactos con medios filoetarras- nos contara la verdadera historia de la ETA.

  Tampoco habla nunca Félix sobre el 11M. Los que hace ya tiempo nos hemos caído del guindo estatoespañolista sabemos que no fueron los moros, ni los etarras, más bien los servicios secretos eXpañoles con ayuda de todos lados. ¿Por qué tu silencio sobre el 11M, Félix?

 17. Anónimo

  Caballeros y señoras, el texto está en euskera, y se acepta alegremente y punto. Evidentemente lo leerá quien sepa euskera o quien pueda y quiera traducirlo. ¿Qué es eso de exigir que se escriba en otro idioma? ¿Y en inglés? ¡Anda ya!

 18. Anónimo

  Aupa soy el mismo Anónimo de ántes (para que nos aclaremos):

  Yo creo que la falta de cultura hispánica que tú dices no es para tanto. Todos dan Lengua y Literatura Castellana e Historia de España tanto en la ESO como en el Bachillerato. Además, "la cultura hispánica" (en mi opinión no es más que un disfraz para decir "cultura castellana" o "española") entra imparable por mil sitios como puedan ser páginas web, canales de televisión, radio, música, cine, etc. y a mi parecer, muchas veces tienen efectos desvasquizadores. Debido a éllo, sinceramente no me importa demasiado que en la cuna de San Ignacio (Azpeitia) a muchos les cueste algo hablar en castellano o que no sepan mucho de cultura hispánica (aunque más de lo que se cree), sobre todo cuando es de manera espontánea y natural, sánamente. Además, es absurdo que vascos, catalanes, etc. de entornos rurales tengan que hablar perfectamente dos o más idiomas cuando la mayoría de sus homólogos de otras zonas rurales en otras naciones sólo hablan uno.

  En mi opinión (y recordando lo que el propio Félix escribió sobre el caso gallego), la lengua y la cultura vasca en las clases se explican fatal, pues se enseña lo que escribieron los intelectuales urbanos especialmente desde el siglo XIX y no la cultura popular rural vasca de tradición oral, por lo que muchos alumnos acaban prefiriendo a Calderón de la Barca antes que a la mayoría de los escritores vascos de hoy en día.

  Al parecer, la misma gramática vasca se enseña en los institutos de manera completamente igual a la castellana, siendo dos idiomas tan distintos, por lo que en comparación sale peor parada la vasca a ojos de los alumnos. El euskera debería ser enseñado desde un punto de vista vasco, para que sus virtudes y su belleza intrínseca (de la misma manera que el castellano y todas las demás tienen la suya propia) salgan a la luz. Por qué no lo hacen? Complejos de inferioridad.

  Por otra parte, en las zonas donde es poco hablado, entre el alumnado de padres castellanoparlantes que va al modelo D, el euskera se convierte única y exclusivamente en la lengua del colegio, como una especie de nuevo latín y por tanto, al final, inconscientemente, le cogen algo de manía y todo, para alborozo del gobierno estatal de Madrid, que buscaba precisamente éso.

  El departamento de educación vasco en mi opinión ha cometido una tremenda equivocación: No sólo hay que impartir el euskera si no también hay que enseñar (en su justa y SANA medida) a SENTIRLA, a AMARLA. Si se enseña el vasco (bueno, el batúa) sin que los alumnos (sobre todo los desvasquizados y los de origen castellano) le cojan cariño y lo sientan como propio, pues mal andamos. Por otra parte, en Navarra también hay adolescentes de entornos rurales que hablan el vasco bastante mejor que el castellano y nadie brama contra su sacrosanto gobierno y su departamento de educación. Además de que al final tanto éste como el vasco dependen del ministerio de educación español y por tanto, éste también sería culpable.

  Y qué es eso de que se quiere imponer el Batúa a todo el País Euskalherriaco? En las zonas euskaldunes, sí (no creo que lo consigan) pero en las castellanoparlantes, no. Pensar que el Gobierno Vasco pretende que alguna vez en La Rioja Alavesa o en Santutxu todos hablen únicamente Batúa me parece de chiste: Muchos del PNV son muy poco euskaldunes y esas zonas sólo se vasquizarán por completo si así lo quieren sus habitantes. Además, creo sinceramente que muchos inmigrantes venidos de distintas partes de la Península, sobre todo los castellanoparlantes, y que viven en el gran Bilbao o en el área de San Sebastián tienen mucha jeta y no quieren aprenden vasco: La línea A se creó con la intención de que al acabar el Bachillerato, supieran euskera tan bien como un euskaldún, y a la vista está que no. Es más, hablan bastante peor el euskera que uno de Azpeitia el castellano. Aquí tendencia a hacerse las víctimas lo tienen todos.

  Ondo segi ta besarkada bero bat!

  Ibon

 19. Anónimo

  Muy bien dicho!

 20. Anónimo

  Hola Félix.
  Perdona que haga un comentario fuera de tema.
  Acabo de escuchar tu charla "De camino hacia una sociedad nueva, con un modelo probado durante siglos",y me ha parecido una lección magistral de historia, quiero decir, la historia de como se construye y destruye un pueblo, y no únicamente la de un estado o nación, que es la que se nos ha enseñado en las escuelas.
  Ahora permíteme esta arrogancia y atrevimiento por mi parte: no te desgastes ni te expongas en luchas estériles con falsos radicales ni te apresures en convocar a la gente para la acción revolucionaria (como bien sabes, ese es un proceso lento, y es muy fácil que tú ni siquiera veas el comienzo, en caso de darse) porqué así me temo que solamente vas a conseguir que, de alguna manera, consigan al fin neutralizarte. Tus textos y en general el hilo de tu pensamiento nos es del todo imprescindible para los que creemos en la causa revolucionaria, en la única aceptable quiero decir, y simple y llanamente no nos podemos permitir la ausencia de tu trabajo (entre otros aunque no muchos, la verdad)
  Qué bueno sería un estudio completo y exhaustivo de la historia, realizado desde el punto de vista del pueblo. El último capítulo quizá debería de estar situado en el futuro, un futuro caracterizado entre muchas otras desgracias por la escasez de recursos naturales, no lo olvidemos, asunto cardinal que reiteradamente subestimas en tus análisis.
  Trabajo éste, en definitiva, tan arduo como necesario.
  Si se realizara en un estilo claro y sencillo (no hay que olvidar que las nuevas generaciones no están muy habituadas a las largas y complejas lecturas) y fuéramos hábiles en su difusión ("clandestinamente" en las universidades y centros de trabajo,etc. aparte de en los convencionales puntos de venta) sería como una semilla de esperanza para que en un tiempo venidero, germinara con la forma de un número suficiente de verdaderas consciencias revolucionarias, capaces de crear dificultades reales, por acción o al menos por omisión que es otro modo de lucha, al orden establecido.
  Qué sueño al fin realizado: la gran enciclopedia del pueblo.
  Por supuesto, este es un trabajo demasiado arduo para que lo ejecute una sola persona: necesita de colaboración, de un equipo organizado y supervisado por un individuo capaz de ese cometido: no se me ocurre nadie mejor que tu persona.
  Humildemente, me ofrezco como voluntario en esta hipotética empresa, y aunque mi cuerpo de pensamiento es insuficiente, no soy más que un trabajador manual, podría ser de utilidad aunque solamente sea para llevaros los bocadillos. Todo un honor para mi.

  Bueno, empiezo a desvariar un tanto, pero es que de sueños también vive el hombre.

  Aprovecho para pedirte que nos facilites los puntos de venta de tus libros en Madrid, porque una vez que la Malatesta se ha decidido por la "quema" de ellos, no sé donde adquirirlos directamente.

  Te remito este mensaje a tu dirección e-mail, por supuesto, no espero que lo contestes, y que sepas que aquí tienes un paisano para lo que haga falta.

  También decir que he creído conveniente publicar en tu blog este mensaje de naturaleza privada, para hacer pública mi muestra de apoyo a tu trabajo, no sin alguna crítica.

  Un cordial saludo a todos.

 21. Anónimo

  Para no ser tan exhaustivo y tan generoso con mi tiempo como lo eres tú, sólo comentarte dos cositas: Estoy por la recuperación del euskara en todos los aspectos, pero este no va a ser posible si en la discriminación positiva se dejan cadáveres por el camino, se olvidan los derechos de las personas y la igualdad en lo legal y en lo laboral.

  Otra cosa: No se puede hacer SENTIR y AMAR una lengua si se hace desde la ignominia del olvido de casi mil víctimas y desde la falsificación de la historia.

  Besarkada bero bat et volo ut sis!

 22. Anónimo

  Aupa IA, gracias por tus halagos, lo mismo te digo a tí. Me alegro de que estés a favor de la recuperación total del euskera y desde luego que estoy de acuerdo contigo en muchas cosas que dices:

  Yo soy vasquista pero estoy radicalmente en contra de la violencia de ETA y vaya toda mi solidaridad con sus víctimas. Es verdad que han estado olvidados y que en general no hemos sabido ponernos en su sitio lo cual es una vergüenza. ETA ha sido lo peor que ha creado el pueblo vasco, sólo ha generado más violencia y ha creado un círculo vicioso de odio, miedo y sufrimiento. Todo éso naturalmente genera un rechazo hacia lo vasco entre la buena población inmigrante peninsular, aunque hubo algunos de ellos que aprendieron euskera y se convirtieron en etarras y todo. Ahora, la cuestión es hacer ver todo ésto a algunos vascos, que también son buena gente y que están completamente engañados por la Izquierda Radical Abertzale.

  Por otra parte, también es verdad que el nacionalismo clásico (burgués) del PNV ha falsificado la historia vasca, tal como ahora lo está haciendo Bildu. El pueblo vasco existe por encima de todos esos cuentos chinos y no hacía falta crearlos.

  En cuanto a las exigencia de que los funcionarios sepan tanto castellano como euskera, a mí personalmente me parece correctísima como respeto tanto a unos como a otros, éso es ser verdaderamente bilingüe, lo otro es monolingüismo castellano. De todas maneras, esa ley se impuso desde el fariseísmo, porque la mayoría de los altos cargos políticos del PNV que han impuesto esa ley no lo hablan ni les importa ni han hecho nada para que muchos inmigrantes sientan esa lengua como propia. Por otra parte, con todo el respeto hacia éllos, no me gusta la impresión de vacas engordadas que dan muchos funcionarios que andan como si pastaran por las distintas consejerías del Gobierno Vasco; no es así como se forjó el pueblo vasco, aunque haya algunos funcionarios ejemplares.

  Por último, si alguien cree que todos los médicos, funcionarios de Correos, trabajadores de lo que antes se llamaba INEM y tal son bilingües es que se le va la olla, son casi todos monolingües castellanoparlantes.

  Imponer el vasco tal como se impuso el castellano en el franquismo me parece un error. Ahí hay que hacer las cosas bien, no podemos caer en ese mismo error y debemos ser más generosos, usar la cabeza y no el corazón.

  De todas maneras, vivo en un barrio muy pero que muy castellanizado de San Sebastián donde las dos primeras fuerzas son el PP y el PSOE. Bien: Éso te obliga a ser flexible y dialogante, lo cual está muy bien, además de que ya que la presión española es tan fuerte, te obliga a luchar (en sentido figurado, por supuesto) por defender tu identidad vasca y éso te curte pero a veces me siento ignorado y alienado como vasco, y no es paranoia. Todos éstos emigrantes que desde el siglo XIX vinieron en aluvión a una San Sebastián largamente vascoparlante se encontraron con una clase dirigente de origen más o menos vasco con unas ganas locas de castellanizarse y con muy poca conciencia vasca, lo que les quitó las pocas ganas de euskaldunizarse. Que un vasco esté alienado en La Mancha es normal, pero que le ocurra éso en su propio país, no. No dudo que la inmensa mayoría de los emigrantes y sus descendientes de distintas partes de España son buena gente y que muchos no se dan cuenta de éllo, pero agradecería que también intentaran comprendernos e interesarse por el saber popular rural tradicional vasco como puedan ser la etnografía, mitología, música, etc.

  De verdad, a pesar de toda la mierda de esta ETA, muchos emigrantes castellanos no hicieron todo lo que estaba en sus manos y se cerraron en banda, dan la espalda a Guipúzcoa y se empeñan en vivir como en Madrid. Aquí hará falta mucha generosidad por ambas partes. Por supuesto, todo ésto es mi opinión y estoy abierto a cambios (a mejor). Un cariñoso abrazo y buena suerte!

  Ibon

 23. Anónimo

  P.D

  Oye IA, estoy muy contento contigo y creo que eres un muchacho excelente, de dónde eres? Igual podemos quedar y todo.

  Ibon

 24. Anónimo

  Otra cosa, IA:

  Gracias por tener tanta paciencia para leerme (a veces me enrrollo mucho) y contestarme; además, la primera vez que te escribí no lo hice con las mejores formas, lo cual lamento. Por último, contestarte ha servido para que reflexione un poco las cosas y tal.

  Bueno, a ver pues si conseguimos arreglar todo ésto. Necesitaremos tener una mente abierta (aquí todos nos cerramos algo y adoptamos una posición dogmática, lo reconozco) y capacidad para pedir perdón y a la vez perdonar.

  Ibon

 25. Anónimo

  Tengo entendido que la primera lengua de los fundadores de SS-Don fueron de una lengua muy parecida al castellano, pero no exactamente castellano, el gascón. El cual a su vez no es sino otra lengua romance creada por los vascones al querer hablar latín. Entonces me sorprende un poco q me hables de una SS largamente vascohablante en el s. XIX cuando era la ciudad favorita para las vacaciones de la burguesía de Madrid, incluso de la reina Isabel II, pero en fin, no voy a polemizar por eso.

  Comprendo tus resquemores, miedos y angustias al ver tu lengua minorizada, pero eso no es culpa de los castellanohablantes. Los
  primeros que abandonaron su lengua por otra de mayor prestigio fueron los vascos que abrazaron la modernidad y la estatidad española. Es verdad que Vasconia perdió sus esencias, pero ganó una prosperidad económica que no se debió a que los vascos fuéramos más inteligentes ni al RH- sino simplemente a las ventajas económicas de los fueros y a la afluencia de capitales y de mano de otra barata de otras partes de España, perdón, Aquieña. Los eXpañoles no tienen ni puta idea de eso si no, otro gallo nos cantaría.

  En cuanto a los emigrantes castellanos que no hacen nada por integrarse supongo que habrá que dejar a la gente ser ella misma y no obligarla a nada. Ya los niños que van a la Ikastola se van
  vasquizando poco a poco; a los padres déjales en paz y que sean como ellos quieran ser. Si no se han euskaldunizado es porque el vasco es condenadamente difícil, no como el catalán que en un mes ya lo entiendes perfectamente. ¿Por qué los castellanohablantes se han catalanizado tan rápidamente? Pues porque el catalán es una lengua romance y porque los eXpañoles no tienen ni una pizca de conciencia cultural. Pujol tenía y tiene razón.

  Así que no padezcas por el vasco. Ahora el poder político está en manos de los abertzales que tienen una idea económica, nacional y cultural muy afianzada. Los del PP y el PSOE son eXpañoles y, por tanto, sin ninguna identidad. Todos los partidos eXpañolistas, incluso UPyD, que sí tiene una idea de España -asquerosamente estatalista, pero por lo menos tiene una idea de España- quieren diluirnos en un supraestado Europeo donde el castellano también desaparecerá.

  Entonces y para resumir: A medio plazo no padezcas por
  el euskara; dale sólo tiempo al tiempo. Se recuperará y avanzará posiciones, pero a largo plazo reza por que la gente se ponga a tener hijos -euskaldunes o castellanos- como conejos si no en sesenta años, todos musulmanes y todos inglesitos.

 26. Anónimo

  Aupa, en SS es posible que la población mayoritariamente fuera bilingüe, hasta que fue dejando el euskera en beneficio del castellano a principios del S. XX, precisamente por la influencia de los veraneantes burgueses de Madrid, a los que tú hacías referencia.

  Los gascones fueron la clase dirigente de SS desde la fundación de la ciudad a principios del siglo XII hasta al parecer el siglo XVI, cuando los franceses se convirtieron en el enemigo a batir para la Monarquía Hispánica. Desde entonces, su lengua entró en rápido declive y a principios del siglo XIX, cuando Victor Hugo visitó la ciudad, el euskera era sin duda la lengua más hablada, hecho que él mismo describió ("Los Pirineos"). En cuanto al gascón, parece que, así mismo, desapareció como idioma en SS a principios del siglo XX.

  Donosti siempre ha sido muy especial, al menos su clase dirigente y ello ha sido debido al origen gascón de ésta. No estoy muy versado en el tema pero parece que esa élite de alguna manera se automarginaba del entorno vasco…o sea que la costumbre de dar la espalda a Guipúzcoa y al País Vasco es cosa antigua y no defecto castellano. De hecho, Pío Baroja comentaba que su padre tenía mucho amor por SS pero poca estima por el País y sin duda era una actitud generalizada entre la élite donostiarra ("El País Vasco"). Hoy, curiosamente, tiene fama de ser "la más vasca de todas las ciudades.

  Por cierto, el hecho de que Bildu ganara las elecciones fue sorprendente, obtuvieron la mayoría en muchos barrios periféricos y en alguno céntrico, pues mucha gente les votó por eliminación, cansada de casi veinte años de Odón Elorza, pero no se lo esperaban ni éllos, tanto que no tenían ni programa electoral ni nada. Además, Elorza y el PSE-PSOE crearon un modelo de ciudad que aún hoy en día funciona con la perfección de una máquina que Bildu no ha sabido, no ha podido o no ha querido romper, por lo que, en muchos aspectos, a efectos prácticos es como si siguiera gobernando el PSE-PSOE. Eso sí, en las siguientes elecciones, no vuelve a ganar Bildu ni jarto.

  Otra cosa: Me parece que he sido algo virulento con los castellanos, lo cual también lamento. Yo creo que los diferentes inmigrantes de "Las Españas" fueron manipulados tanto por la oligarquía vasca españolista como por el Gobierno Central (sobre todo en el Franquismo) para que no se integraran, potenciando las casas regionales mientras reprimían la cultura vasca, etc.

  Por último, haciendo mías las palabras de Xosé Estévez, él mismo gallego euskaldunizado, los inmigrantes tienen "el derecho a la diferencia y el deber a la semejanza". Me explico: Tienen la obligación de integrarse pero a la vez, el derecho a mantener sus raíces, que pueden ser y de hecho son muy enriquecedoras para el País Vasco, olvidándonos de racismos, xenofobias y otras pendejadas.

  Y sobre todo, queremos paz: Respeto a otras opiniones aunque sean diferentes a la nuestra (y aunque creamos que son erróneas) y a la esencia humana concreta: Es más importante que una persona sea maja, "jatorra" como decimos aquí, que no su ideología. Mucha gente, demasiada gente, ha sido perseguida, insultada, amenazada, vejada, asesinada, torturada y encarcelada también, por su ideología, siendo como eran "bellísimas personas".

  Bueno, lo dejo, perdón por la chapa, además me estoy repitiendo. Un cordial abrazo y hasta cuando quieras,

  Ibon

 27. Anónimo

  Me han encantado estas pequeñas aclaraciones históricas sobre
  SS y Víctor Hugo. Ahora comprendo más ese afrancesamiento espiritual de los donostiarras.

  Eso de que Bildu ya no ganará en SS ni "jarto" de vino me parece es más un desiderátum que una realidad; el PSOE está acabado. En las próximas elecciones hasta es posible q gobierne el PNV… pero en realidad da igual: Las políticas del PSE, PNV y Bildu en lo cultural y nacional, q son las que a mí me interesan, son las mismas.

  Me parece un insulto que uses la palabra "integración" cuando te refieres a los que venidos de otras partes de España, perdón, Aquieña, no hicieron nada más que trabajar como burros en una tierra cuyos habitantes como mínimo les despreciaban -tú que has leído a VH habrás leído a Sabino Arana, también-. Esa gente no se podría haber "integrado" en lo vasco pq lo vasco entonces era lo cerril, paleto y atrasado -apoyado por los carlistas- y lo progresista era lo estatoespañolista.

  Ahora sabemos por los escritos de Félix que esa vida tradicional rural -no sólo de Vasconia sino de toda España- tenía valores muy superiores a la industrial y era la forma de vida verdaderamente sentida como propia por la gente de Aquieña, pero q fue machacada metódicamente por todos los gobiernos estatoespañoles desde La Pepa hasta Rajoy. Pues bien, toda esa destrucción de nuestra cultura rural tradicional y su sustitución por la aburrida cultura
  cosmopolita materialista capitalista de hoy en día, se llevó a cabo en toda Aquieña, pero por lo menos, los oprimidos vascos y los robados catalanes nos llevamos la industrialización, la población y el relativo bienestar, mientras que los demás se quedaron la despoblación, el abandono, el analfabetismo. Te vuelvo a repetir, los eXpañoles no tienen ni puta idea de eso, por eso seguimos con nuestros privilegios. Lo que me desconcierta es cómo gente castellana tan consciente y se supone "buscadora de la verdad" como Félix no denuncia la injusticia histórica que la statoespañolidad ha supuesto para los malvados pueblos gallego, andaluz, extremeño, etc. Así que no me hables de integración. Bastante se han integrado los demás a Vasconia y "Catalunlla" comprando por cojones sus
  productos desde que se instauró el liberalismo centralista proteccionista estatoespañolista.

  En cuanto a tus palabras "reconciliadoras": De verdad, no es por ti, pero no me las creo. Los del PNV y Bildu y otros filoabertzales son simplemente gentuza. Es una vergüenza, que todos los vascos llevaremos siempre en nuestra consciencia, cómo gente sencilla ha apoyado a asesinos para que mataran a vecinos de su propio pueblo simplemente porque no era nacionalista. Gente sencilla, a lo mejor un albañil se chivaba de un taxista o cartero que era amigo de guardias civiles; hasta la iglesia ha sido colaboracionista con los criminales. Muchos vascos se sienten tan superiores que no es que no distingan el bien del mal, es que cualquier cosa que sea para favorecer a los suyos está bien. Los vascos nacionalistas están por encima del bien y del mal. Yo eso lo vivo y lo respiro todos los días de mi vida; es un pecado original de este oprimidito país euskalhérriko, es algo asqueroso. Parte de mi familia ha tenido que huir de su tierra y ya no volverá. Yo eso ni lo olvido ni lo perdono.

  Ahora me hablarás de tortura y represión del estado contra terroristas y contra nacionalistas, sin ser terroristas. Entonces, sinceramente, ya no sé cómo rebatirte porque estoy tan asqueado de las "verdades oficiales" y de este "sistema democrático nacido después de Franco" que ya no puedo creer a nadie y de ningún lado estoy. Sólo tengo mi odio por la ETA y los filoetarras, y mi decepción de los "míos".

  PD: Cuando hablo de Aquieña me refiero a los que formamos parte del territorio, del estado español, es decir, a los "de aquí". Por eso, Aquieña cuando me refiero a España, y aquiñoles cuando me refiero a los españoles.

Comentarios cerrados.