ENTREVISTA Félix Rodrigo: “En la societat hi ha molts problemes i falten les respostes”

Ens podeu explicar els vostres interessos intel·lectuals que us han duit a tractar gran diversitat de temes en les vostres obres?

Jo concep l’individu com un subjecte integral, un subjecte de la totalitat en oposició al subjecte especialitzat que produeix el sistema capitalista, on l’individu és un professional o una persona que té un ofici. Això mai no ho he acceptat perquè la vida humana és una successió d’experiències que afecten la totalitat. Per això s’han de tractar moltes qüestions. Jo procur atenir-me a la tendència de l’ésser humà natural i no a l’ésser humà hiperespecialitzat produït per la divisió del treball pròpia del capitalisme.

 SEGUIR LEYENDO