Supera o modelo capitalista. Alternativas a esta merda de vida que nos imponen.


Charla de Félix Rodrigo Mora en Redondela 11/04/2013: “Supera o modelo capitalista. Alternativas a esta merda de vida que nos imponen”.

PARTE 1ª

PARTE 2ª