PROPOSAMEN PERTSONALA EUSKAL HERRIRAKO ESTRATEGIAZ ETA EGINTZA-PLANAZ. Félix Rodrigo Mora

Euskal erriko kondizioen bilakaera ikusirik, une egoki da estrategia global baterantz jauzi egin dadin, eta horretan, besteak beste, egon beharko lukete emantzipazio integralerako (oso-beterako) bideak. Orain da abagunea, zeren bada hutsune bat bete beharreko dena. Euskal jendeak bizi duen egoeran, hots, nahasmena, depresio kolektiboa eta desmobilizazioa; herritarrek behar-beharrezko dute: ilusionatuko dituen egitasmo edo proiektu bat, zeinaren bidez bideratu eta hedatu litezkeen energia kolektiboak eta norbanakoenak. Horren haritik, testu honen azken atalean proposamen bat egiten da, jardukizun eta eginkizunei buruzkoa

testu osoa PROPOSAMEN PERTSONALA EUSKAL HERRIRAKO