La Caixa de Música 25-Okupació Forestal contra La Mat

En aquesta edició i arrel de la presentació del documental «La MAT ¿A dónde nos lleva el progreso?», conversem sobre què son (i quines son les conseqüències) les línies de Molt Alta Tensió. T ambé de manera més concreta sobre la primera Okupació Forestal de l’Estat Espanyol.