Jornada sobre Literatura i erotisme

Tarragona
Jornada sobre Literatura i erotisme
15 de abril de 2015, de 9 a 14 horas
Aula 425, Campus Catalunya, Universitat Rovira i Virgili
Avinguda Catalunya 35.

9-10 h.
Presentació per la professora María Dolores Gimeno
Conferència de l’escriptor Félix Rodrigo Mora: “El erotismo como deseo y furor”

10.15-11h.
Recital poètic de Teresa Domingo Català

11-12 h. Pausa

12 h.-13 h.
Conferència de l’escriptora Prado Esteban Diezma: “Ética, estética y erótica. La belleza y el amor humano”

13-13.45 h.
Recital poètic de Cinta Mulet