EUSKAL HERRIARI ZUZENDURIKO PROPOSAMEN PERTSONALA ESTRATEGIA ETA EKINTZA-PLAN BATERAKO.

Felix Rodrigo Mora

Heltze-egoera egokian dugu Euskal Herria estrategia orokor baterantz jauzi egiteko zeinak barneraturik edukiko lukeen erabateko askatasuneranzko ekinbidea. Barne-hutsunea betetzeko garaia iritsi da. Indar askatze kolektibo zein indibidualei bidea irekiko dion ilusiozko egitasmo baten beharrean aurkitzen da euskal gizartea bere baitan duen nahasmen, beheraldi kolektibo eta mobilizazio-falta egoera dela-eta.  Arrazoi horrexegatik hain zuzen, ekimen eta zereginei buruzko proposamen bat egingo dut idatzi honen azken atalean.

Honako proposamena aurkeztera behartuta nagoelakoan aurkitzen naiz arlo hau aztertzen urteak emanda eta Euskal Herrira hainbat bisitaldi egin eta gero (ia beti gonbidatuta), batez ere hain abegi onez hartu nauten horiei begira.

Aldez aurretik, azalpen bat egitera behartuta nago.

TEXTO COMPLETO: euskal herriari