Construir allò comú

Els objectius de la sessió són:

· Conèixer el comunal (com a forma de propietat més enllà de la privada i estatal), la història, lluites, experiències i propostes de com recuperar i construir allò comú.

· Reflexionar entorn a la necessitat de construir béns comuns.

· Reflexionar i plantejar com podem aplicar aquestes idees al nostre barri.

L’acte contarà amb les següents ponències:

· El comunal i el consell obert a la península ibèrica, aprenent del passat per construir el futur: A càrrec de Fèlix Rodrigo Mora (http://felixrodrigomora.org/)

· Democràcia econòmica: economia del poble i pel poble. A càrrec d’un membre del Grup d’Acció de Democràcia Inclusiva (www.democraciainclusiva.org)

· Col·lectivitzacions de la cooperativa Integral Catalana (CIC): A càrrec d’un membre de la CIC (www.cooperativaintegral.cat.)

· Presentació d’un nou projecte col·lectiu al barri: empoderament econòmic pel poble del Poble Sec. A càrrec d’un membre de La Base: ateneu cooperatiu del Poble Sec.