Comentaris sobre el declivi energètic mundial i el “període especial” cubà

RESUM: En aquest article, en primer lloc, s’exposen les nocions bàsiques del declivi energètic mundial previst pel segle XXI; a continuació, s’indaga sobre les conseqüències d’aquest fenòmen dins el marc institucional avui hegemònic, assenyalant que el factor energètic va tenir un paper important en la irrupció de la crisi financera i econòmica el 2007-2008; finalment, es reflexiona sobre com afrontar satisfactòriament la creixent crisi energètica-sistèmica, suggerint que aquesta constitueix, al mateix temps, un formidable problema i una magnífica oportunitat. Al llarg del text s’aborden també diverses qüestions relacionades amb el “període especial” cubà i les perspectives que n’ofereix el documental “El poder dela comunitat: com Cuba va sobreviure al Pic del Petroli” (The Community Solution, 2006) (1).

Artículo completo